2009. március 29., vasárnap

Alfred Watkins és a ley-vonalak
1921. június 20-án A. Watkins (1855 - 1935) utazó ügynök az angliai Blackwardine mellett egy hegycsúcson állva nézelődött. Látomása volt? Egy villanásnyi időre valamilyen mintát vett észre az utak, a szántóföldek határai, folyók, falvak, templomok látszólag szertelen halmazában. Egy hálózatot látott, amely egyenes pályákon kötötte össze a fontos ősi építményeket, földvárakat, régi templomokat, az útmenti kereszteket, a magaslati jelzőtüzeket és ember alkotta harmattavakat. Később könyvében, a The Old Straight Trackben (Ősi egyenes csapás, 1925) emlékezett meg a vízióról. Watkins olyan geometriát látott, amely több száz, talán ezer éve láthatatlan az emberek számára.
Rájött, hogy nagy léptékű katonai térképek (később légi felvételek) segítségével viszonylag pontosan összekötheti a műemlékeket, templomokat, kőhalmokat, hegygerincbe vájt jelöléseket, régi magas területeket, szent kutakat, falusi kacsaúsztatókat, hegycsúcsokat és vaskori erődített földvárakat. Később kiderült, hogy az összekötött helyszínek mind jelentős szerepet töltöttek be a Római Birodalom előtti pogány korszakban.
Mik ezek a vonalak, és mire használták őket?
A vonalak körüli helyek következetes elnevezése azt jelzi, hogy ember alkotta tereptárgyakkal, nem pedig természeti jelenségekkel állunk szemben. A falvak, tereptárgyak vagy farmok neve gyakran kap "-cole" vagy "-cold" vagy "-dod", "-leigh" vagy "-ley" végződést. Ez utóbbi alapján nevezte el őket Watkins ley-vonalaknak.
Ezeket a vonalakat elfedték az új utak, elrejtették a falvakat kikerő utak stb. Watkins meglepődve vette észre, hogy még a templomok is beleillenek a mintába. Később rájött, hogy az akkori szokás szerint a legtöbb esetben régi pogány kőkörök vagy berkek helyén állították fel őket.
Watkins jobb híján azt a magyarázatot adta létezésükre, hogy ezek annak idején tényleges utak voltak. Ez az elmélet azonban nem állja meg a helyét, mert a vonalak gyakran álló köveken, mocsarakon vezettek keresztül. Igaz, hogy látszólag az egyenes római utak is követték a ley-vonalak némelyikét, de a kutatások azt mutatják, hogy gyakran sokkal régibb, már létező nyomokat lehet felfedezni az utak helyén.
A ley vonalak nemcsak szent és legendás helyeket, hanem olyan magas pontokat is érintettek, ahol jelzőfényeket gyújthattak. A ley-vonalak látó-vonalak is voltak. Az volt a feladatuk, hogy összekössék az ország nagyobb településeit, vallási- és védelmi központjait - erre szolgáltak a kőkörökkel és vaskori erődökkel a boszorkánygyűrűk, a jelzőkövek és a mai templomok helyén álló kisebb kőkörök.
A fontosabb ley-vonalak gyakran gyújtópontjuk csillagászati jelentőségét hordozzák. A Grovely Castle-t, Stonehenge-et és Sidbury Campet összekötő ley vonal például azon a sugárúton lép ki Stonehenge-ből, amely a legészakibb napkeltepontra mutat a nyári napfordulón.
Véletlen sorbarendezés? Sokan ezt gondolják. Hogyan lehettek képesek a Római Birodalom kora előtt élő - egyesek szerint primitív és elmaradott - emberek a fentiekhez szükséges precíz földmérésre?
Néhány szerző úgy véli, hogy a ley-vonalak energiája a mei lunghoz, azaz a klasszikus kínai feng shui sárkányvonalaihoz hasonlatos. Ez tévedés, mert a sárkányvonalak mélyen a Föld belsejében húzódnak, és már a meghatározásuk szerint is görbék. A víz vagy a föld tipikus feng shui alakzatai közül egyet sem találtak a ley vonalak végződéseinél, ill. ezek közelében.
Egy nem bizonyított elmélet szerint a ley-vonalak ősi szakrális helyek erővonal-kapcsolódásaiként működnek.
A ley-vonalak ember alkotta vonalak, amelyek főbb kőkörökből és földtöltés-gyűrűvel körülvett településekből indulnak ki. Nem természetes egyenesek. Előfordulásuk véletlenszerű: egy kultúra építette rá a tájra a Római Birodalom előtt, valószínűleg a vaskorban, amely hatalmas kövek mozgatására és felállítására volt képes és óriási árkokat és töltéseket épített. Ez a kultúra nem hagyott hátra írásos emlékeket, és fából készült lakóházait csak nyomokból ismerjük. A ley-vonalak rendeltetése az lehetett, hogy olyan fontos helyeket, mint Old Sarum és Avebury, egyéb településekkel, erődített földvárakkal, kisebb körökkel és szent vallási helyekkel kapcsoljon össze.
A ley-vonalak valóban bonyolult és szakrális geometriát képeznek - az egyes helyszínek geometriája olyan pontokhoz kötődik a horizonton, amelyeket a Hold és a Nap felkelő és lenyugvó pontjainak segítségével határoztak meg. Ez a geometria teremti meg azt a mágiát, amely egyetlen főnök, király vagy klérus fennhatósága alá vonja az egész tájat. Ha ez túl misztikusan hangzik, adjuk hozzá a vonalak gyors katonai információáramlást szolgáló funkcióját, amelyet az egy vonalba eső helyek jelzőfényei biztosítottak.